Lihatlah bagaimana mereka bergembira dengan menghancurkan Masjid….. dan berseru: Wahai Ali! dan berseru: Wahai Az-Zahra (Fathimah).

Iklan