Syiah = Kristen…. gambar 1: Kristen, gambar 2: syiah.

032108B_03191656_1200419127

Iklan

Ya Allah lindungilah generasi muda kami dari orang syiah…!!!

atfal4

Imam Syiah melecehkan Al-Quran

13

Seorang imam syiah An-Nuri At-Thabrasi dalam kitabnya : Fashul Khithab fi tahrif  kitab rabbil arbab mensifati Al-Quran dengan perkataannya:  bahwa sebagian ayat-ayat Al-Quran  adalah ayat-ayat tolol.

Ya Allah… hanya kepada Engkau saya adukan kedustaan dan kejahatan orang-orang syiah terhadap kitab-Mu dan lindungilah kaum muslimin dari makar mereka!…amiin.

(lihat kitabnya yang diberi warna kuning dan digaris bawahi!).

Syiah menghancurkan Masjid kaum Muslimin di Iraq…

Lihatlah bagaimana mereka bergembira dengan menghancurkan Masjid….. dan berseru: Wahai Ali! dan berseru: Wahai Az-Zahra (Fathimah).

Syiah…. Azannya saja beda.

Kesesatan-kesesatan Aqidah Syiah…. Lihat vidionya! dan anda hukumi sendiri. (trjm.bhs.Indonesia)

Umar ra. dan Abu Lu’lu Al-Majusi

Betapa megahnya kuburan Abu Lu’lu Al-Majusi di Iran…. yang menunjukkan pengagungan mereka terhadap pembunuh khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab ra. …
Walau padanya ada sesuatu yang lucu, tapi tidak perlu ditertawain: Abu Lu’Lu dibunuh  di Madinah… mereka membuat kuburannya di Iran… Saya ndak tau mereka membawa mayatnya Abu Lu’lu Al-Majusi dengan memakai pesawat terbang jenis apa pada waktu itu..Kuburan Abu Lu'lu Al-Majusi